f
edició: 2007 - 2008
  
Dates
del 7 al 9 de març de 2008
Horari
de 10h a 20h
Entrada al saló
3,00€
Entrada gratuïta
targeta Unidiversitat
Escola Oficial d'Idiomes (EOI)
G.E.I.E.G.
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal