f
edició: 2008 - 2009
  
Normes de participació
Per tal de ser-hi admčs com a expositor, serŕ requisit indispensable la tramesa del full de sol·licitud de participació abans del 30 de novembre de 2007.
  
Full de sol·licitud
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal