f
edició: 2007 - 2008
  
Dates
de l'1 de desembre al 6 de gener de 2008
Horari
de 10h a 21h
dies 24 i 31: d'10h a 19h
dia 25: tancat
dia 1 i 6: de 16h a 21h
dia 5: de 10h a 16h
Entrada
6 €/hora
inclou el lloguer del patins. És imprescindible portar guants.
Descomptes
abonaments de 10h: 40 €
abonaments de 20h: 60 €
DEL 10 AL 14 I DEL 17 AL 21 DE DESEMBRE DE 10h a 16h PATINA PER 1 €/hora
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal