f
edició: 2007
  
Dates
10 de juny de 2007
Horari
de 10h a 21h
Entrada fira
6€
dtes.
5€ - carnet jove
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal