f
edició: 2006 - 2007 - 2008
  
Dates
del 27 d'octubre a l' 1 de novembre de 2007
Horari
de 10h a 20h
Entrada
4,50€
Entrada reduïda
2,50€
Entrada gratuïta
nens menors de 7 anys
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal