f
edició: 2007 - 2008
  
EXPOSITOR SECTOR COMERCIAL
  
Normes de participació
Termini de lliurament de la documentació: 13 de juliol.
Totes les sol·licituds posteriors a aquest període queden sotmeses a les disponibilitats.
  
Full de sol·licitud d'admissió
  
EXPOSITOR SECTOR RAMADER
  
Normes de participació
Termini d'inscripció: 14 de setembre. Totes les sol·licituds posteriors a aquest període queden sotmeses a les disponibilitats.

Condicions d'admissió i distribució: l'organització resoldrà les sol·liciutds presentades mitjançant l'aplicació dels criteris següents: data de la sol·licitud, núm. de boxs i en cas de PRE se seperaran els boxs dels mascles de les femelles.
  
Full de sol·licitud d'admissió
  
ENGLISH VERSION
  
RULES OF PARTICIPATION - COMMERCIAL SECTOR
Deadline for reciving documents: 13rd july.

All aplications received after the deadline will be subject to availability.
  
APPLICATION FORM
  
FRENCH VERSION
  
NORMES DE PARTICIPATION - SECTEUR COMMERCIAL
Date limite d'envoi de la documentation: 13 juillet.
Toutes les demandes reçues après cette date seront satisfaites en foction des places disponibles.
  
DEMANDE D'ADMISSION
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal