f
edició: 2007 - 2008
  
Dates
del 20 al 22 d'abril de 2007
Horari
de 10h a 20h
Entrada al salˇ
3,00Ç
Entrada gratu´ta
Unidiversitat
G.E.I.E.G.
E.O.I.
El Punt
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal