f
edició: 2007
  
Normes de participació
  
Sol·licitud d'admissió
Per tal de ser admès com a expositor, serà requisit indispensable la tramesa d'aquest full abans de l'1 de desembre de 2006.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal