f
edició: 2006
  
Dates
del 6 de desembre al 7 de gener
Horari
11h a 21h
dies 24 i 31: 11h a 19h
dia 25, Nadal: tancat
dies 1 i 6: 16h a 21h
Preu
6€ / h (inclou lloguer de patins)
Promoció especial
1€ / h
de l' 18 al 21 de desembre; horari: d'11h a 16h
dte. 50%
targeta Unidiversitat
Abonaments
10h (40,00€); 20h (60,00€)
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal