f
edició: 2005 - 2006 - 2007
  
Normes de participació
  
Full de sol·licitud d'admissió
Fira de Girona resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant els següents criteris: data de sol·licitud, superfície desitjada, activitat econòmica i serveis sol·licitats.
ANTIC EXPOSITOR: per poder mantenir el lloc, és imprescindible que tramiteu el full de sol·licitud d'admissió amb el corresponent acompte abans del 20 d'abril de 2006.
Totes les sol·licituds posteriors queden sotmese a les disponibilitats.
  
Full d'inscripció al catàleg
La inserció al catàleg és totalment gratuïta i obligatòria per als expositors, els quals hauran de remetre degudament complimentat el full d'inscripció.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal