f
edició: 2006
  
Dates
del 24 al 26 de novembre
Horari
divendres: de 16h a 21h
dissabte i diumenge: d' 11h a 21h
Entrada al saló
4,00€
dte. 50%
carnet GE I EG
carnet E.O.I
Entrada gratuïta
targeta Unidiversitat
targeta el Punt
desfilades de moda
invitació específica
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal