f
edició: 2006
  
Dates
25 i 26 de marš
Horari
de 10h a 18h
Entrada
5 euros
Entrada gratu´ta
targeta El Punt
Unidiversitat
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal