f
edició: 2006
  
Normes de participació
  
Full de sol·licitud
Per tal de ser-hi admčs com a expositor, serŕ requisit indispensable la tramesa del full de sol·licitud de participació abans del 13 de gener de 2006.
Totes les sol·licituds posteriors a aquest termini queden sotmeses a les disponibilitats d'espai
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal