f
edició: 2006
  
Normes de participació
  
Full de sol·licitud
Per tal de ser-hi admès com a expositor, serà requisit indispensable la tramesa del full de sol•licitud de participació abans del 15 de desembre del 2005.

Totes les sol•licituds posteriors a aquest termini queden sotmeses a les disponibilitats d’espais.
L’organització d’ EXPO JOVE resoldrà les sol•licituds presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de sol•licitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol•licitats.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal