f
edició: 2013 - 2014 - 2015
  
NORMES DE PARTICIPACIÓ
Podran sol·licitar la participació en el Saló aquelles empreses i organismes oficials, l'activitat dels quals es consideri inclosa en els sectors objecte.

L'organització es reserva el dret d'admissió per a aquestes i altres empreses no incloses entre les anteriors.

L'admissió d'expositors en els sectors estarà subjecta a l'acceptació per la Direcció del Saló. La Direcció del Saló es reserva el dret de canviar, d'una edició a una altra, la ubicació dels estands ocupats pels expositors, si per raons de sectorització, producte i imatge, ho considerin convenient.
  
FULL DE SOL·LICIUTD D'ADMISSIÓ
La contractació d'espais a la Fira es demanarà a través d'aquest formulari. Un cop rebut, l'organització comprovarà la disponibilitat i es posarà en contacte amb vostè per adjudicar el seu espai. A partir d'aquest moment disposarà de 24 hores per confirmar la reserva.

El trobareu a:
www.firagirona.com/imatge/totnuvis/2014/Sol. Admissio.pdf
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal