f
edició: 2011 - 2012 - 2013
  
Normes de participació
És requisit indispensable estar donat d’alta de l’ IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), corresponent al GRUP65. L’Expositor haurà d’acreditar-ho presentant un certificat d’hisenda on consti l’epígraf d’alta d’ IAE vigent.

La inscripció com a Expositor s’ha de fer emplenant el formulari de sol•licitud de participació o bé, en el cas de l’expositor participant en l’edició 2011, amb el full R! i enviar-ho a: contractacio@firagirona.com
  
Full de sol·licitud d'admissió
Termini d’inscripció: fins el 30 de novembre. Totes les sol•licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats d’espai i en el cas d’expositors participants en l’edició 2011, perd el dret de mantenir la mateixa ubicació.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal