f
edició: 2011 - 2012 - 2013
  
Normes de participació
Totes les sol·licituds posteriors a aquest termini queden sotmeses a les disponibilitats d’espais.
L’organització d’EXPO JOVE resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de sol·icitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol·licitats.
  
Full de sol·licitud d'admissió
ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS: Per tal de ser-hi admès com a expositor, serà requisit indispensable la tramesa del full de sol·licitud de participació abans de l’15 de desembre 2011.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal