f
edició: 2012 - 2014
  
Normes de participació
  
Full de sol·licitud d'admissió
Termini d'inscripció: 30 de novembre per poder mantenir la condició d'antic expositor i mantenir els drets d'espai. La resta queden sotmeses a les disponibilitats.
  
ENGLISH VERSION
  
Rules of participation
  
Application form
Fira de Girona will resolve the applications submitted on the basis of the following criteria: date of application, desired surface area, economic activity and services requested.
  
FRENCH VERSION
  
Normes de participation
  
Demande d'admission
Fira de Girona traitera les demandes d'espaces en fonction des critères suivants: date de la demande, surface désirée, activité économique et services sollicités.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal