f
edició: 2009 - 2010 - 2011
  
Normes de participació
L'organització d'Expo Jove es reserva el dret, per necessitat o força major, de variar la situació i dimensions dels espais sense que això comporti cap dret a indemnització.
  
Full de sol·licitud
Admissió de sol·licituds i distribució d'espais: per tal de ser-hi admès com a expositor, serà requisit indispensable la tramesa del full de sol·licitud de participació abans de l'11 de desembre.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal