f
edició: 2008 - 2009 - 2010
  
Normes de participació
NOTA PER A L'EXPOSITOR DE LA FIRA 2008:
Per poder mantenir la condició d'antic expositor, és imprescindible que tramiteu el full de sol·licitud d'admissió amb el corresponent acompte abans del 15 de maig de 2009.

Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats.
  
Full de sol·licitud d'admissió
CONDICIONS D'ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ESPAIS:

FIRA DE GIRONA resoldrà les sol·licituds presentades
mitjançant els criteris següents: data de sol·licitud, superfície desitjada, activitat econòmica i serveis sol·licitats.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal