f
edició: 2008 - 2009
  
Normes de participació
Hi seran admeses, com a expositors, totes aquelles empreses que ofereixin serveis relacionats amb el món de la caça i la pesca.

Mirar la normativa en el cas d'exposició d'armes, d'animals naturalitzats i animals vius.
  
Full de sol·licitud
Data límit: 15 d'abril de 2009.

Totes les sol·licituds posteriors a aquest període queden sotmeses a les disponibilitats d'espai.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal