f
edició: 2008 - 2009 - 2010
  
Normes de participació
EXPO JOVE – Saló d’informació i orientació juvenil que té per objectiu principal donar suport als joves en la presa de decisions del seu futur professional i laboral.
  
Full de sol·licitud
ADMISSIÓ DE SOL•LICITUDS I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS:
Per tal de ser-hi admès com a expositor, serà requisit indispensable la tramesa del full de sol•licitud de participació abans del 28 de novembre de 2008.

Totes les sol•licituds posteriors a aquest termini queden sotmeses a les disponibilitats d’espais.
L’organització d’EXPO JOVE resoldrà les sol•licituds
presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de sol•icitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol•licitats.

No es permet la permuta o lloguer de l’espai contractat a terceres empreses o entitats.

L’organització d’EXPO JOVE es reserva el dret, per necessitat o força major, de variar la situació i dimensions dels espais sense que això comporti cap dret a indemnització.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal