e-fira Girona
edició: 2012 - 2013 - 2014
  
Normes de participació
És requisit indispensable estar donat d’alta de l’IAE (Impots d’Activitats Econòmiques), corresponent al Grup 65. L’expositor haurà d’acreditar-ho presentant un certificat d’hisenda on consti l’epígraf d’alta d’IAE vigent.
  
Full de sol·licitud d'admissió
Data termini inscripció: 5 de desembre. Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats d’espai i en el cas d’expositors participants en l’edició 2012, perd el dret de mantenir la mateixa ubicació.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal