e-fira Girona
edició: 2011 - 2012 - 2013
  
Normes de participació
L'antic expositor per poder mantenir la mateixa ubicació és imprescindible que tramiteu el full d'admissió abans del 28 de setembre de 2012.
Totes les sol·licituds posteriors aquesta data queden sotmeses a les disponibilitats.
  
Full de sol·licitud
Condicions d'admissió i distribució d'espais. Fira de Girona resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l'aplicació dels criteris següents: data de sol·licitud, superfície contractada i sector de l'activitat econòmica.

  
Normes BEAUTY SHOW
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal