e-fira Girona
edició: 2010 - 2011 - 2012
  
Normes de participació
Per l'expositor del 2010: per poder mantenir la mateixa ubicació és imprescindible que tramiteu el full de sol·licitud d'admissió abans del 30 de setembre.
Totes les sol·licituds posteriors queden sotmeses a les disponibilitats.
  
Full de sol·licitud d'admissió
Condicions d'admissió i distribució d'espais. Fira de Girona resoldrà les sol·licituds presentades mitjançant l'aplicació dels criteris següents: data de sol·licitud, superfície contractada i sector de l'activitat econòmica.

  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal