e-fira Girona
edició: 2009 - 2010
  
Normes de participació
amb les corresponents condicions d'admissió i distribució d'espais.
  
Estand CLAUS EN MÀ
Realitzem el disseny, la maquetació, la impressió i el muntatge del seu estand perquè quan arribi al saló, ho tingui tot a punt per la inauguració
  
Full de sol·licitud d'admissió
Es resoldran les sol·licituds presentades segons els següents criteris: data de sol·licitud,superfície desitjada,activitat econòmica i serveis sol·licitats.

NOVA NORMATIVA:
Segons la Llei de Servei de Pagaments 16/2009, és necessari que les empreses que realitzin el seu pagament mitjançant domiciliació bancària omplin l'autorització annexe.
  
ENGLISH VERSION
  
Rules of participation
"TURNKEY" STAND:
We carry out the design, layout, printing and assembly of your stand, so that you lose no time putting it together. So that when you arrive at the fair, it's all ready for the inauguration.
  
Application for admission
Fira de Girona will resolve the applications submitted on the basis of the following criteria: date of application, desired surface area, economic activity and services requested.
  
FRENCH VERSION
  
Normes de participation
STAND CLÉS EN MAIN:
Nous nous occupons de la conception, de la maquette, des travaux d'impression et de montage de votre stand, pour que vous ne perdiez pas une minute pendant son installation. Afin qu'à votre arrivée au salon il soit fin prêt pour l' inauguration.
  
Demande d'admission
Fira de Girona traitera les demandes d'espaces en fonction des critères suivants: date de la demande, surface désirée, activité économique et services sollicités.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal