e-fira Girona
edició: 2009 - 2010 - 2011
  
Normes de participació
  
Annex Normes de participació
Per tal de millorar el conjunt del Saló, us recordem les normes de presència i conducta per a la participació a FIRAREBAIXA. L’ incompliment de qualsevol punt comportarà considerar l’acceptació de l’empresa contractant a la següent edició.

  
Full de sol·licitud
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal