e-fira Girona
edició: 2009 - 2010 - 2011
  
EXPOSITOR SECTOR COMERCIAL
  
Normes de participació
Amb les corresponents condicions d'admissió i distribució d'espais.
  
Sol·licitud d'admissió
Descarrega't la sol·licitud d'admissió.
Es resoldran les sol·licituds presentades segons els criteris següents: data de sol·licitud,superfície desitjada,activitat econòmica i serveis sol·licitats.

NOVA NORMATIVA:
Segons la Llei de Servei de Pagaments 16/2009, és necessari que les empreses que realitzin el seu pagament mitjançant domiciliació bancària omplin l'autorització annexe.
  
EXPOSITOR SECTOR RAMADER
  
Normes de participació
  
Sol·licitud d'admissió
  
Mesures Sanitàries
L'entrada de cavalls s'efectuarà del 28 al 30 de setembre de 8h a 20h. I estarà controlada pels serveis veterinaris del DAR, Dpt. d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, que examinarà els cavalla a l'arribada al recinte.
  
ENGLISH VERSION
  
Rules of participation
  
Application form
Fira de Girona will resolve the applications submitted on the basis of the following criteria: date of application, desired surface area, economic activity and services requested.
  
FRENCH VERSION
  
Normes de participation
  
Demande d'admission
Fira de Girona traitera les demandes d'espaces en fonction des critères suivants: date de la demande, surface désirée, activité économique et services sollicités.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal