e-fira Girona
edició: 2008 - 2009 - 2010
  
Normes de participació
NOTA PER A L’EXPOSITOR DE 2008:
Per poder mantenir la mateixa ubicació, és imprescindible que tramiteu el full de sol·licitud d’admissió abans del 31 de juliol de 2009.
Totes les sol·licituds posteriors a aquest període queden sotmeses a les disponibilitats.
  
Full de sol·licitud d'admissió
CONDICIONS D’ADMISSIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS

FIRA DE GIRONA resoldrà les sol·licituds presentades
mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de
sol·licitud, superfície desitjada, sector d’activitat econòmica i serveis sol·licitats.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal