e-fira Girona
edició: 2009 - 2010
  
Normes de participació
A continuació trobareu les normes de particiació amb les corresponents condicions d'admissió i distribució d'espais.

NOVETAT! ESTANDS CLAUS EN MÀ
Realitzem el disseny, la maquetació, la impressió i el muntatge del seu estand perquè quan arribi al saló, ho tingui tot a punt per la inauguració
  
Full de sol·licitud d'admissió
Fira de Girona resoldrà les sol·licituds presentades segons els següents criteris: data de sol·licitud, superfície desitjada, activitat econòmica i serveis sol·licitats.
  
ENGLISH VERSION
  
Rules of participation
NEW! "TURNKEY" STAND

We carry out the design, layout, printing and assembly of your stand, so that you lose no time putting it together. So that when you arrive at the fair, it's all ready for the inauguration.
  
Application for admission
Fira de Girona will resolve the applications submitted on the basis of the following criteria: date of application, desired surface area, economic activity and services requested.
  
FRENCH VERSION
  
Normes de participation
NOUVEAUTÉ! STAND CLÉS EN MAIN

Nous nous occupons de la conception, de la maquette, des travaux d'impression et de montage de votre stand, pour que vous ne perdiez pas une minute pendant son installation. Afin qu'à votre arrivée au salon il soit fin prêt pour l' inauguration.
  
Demande d'admission
Fira de Girona traitera les demandes d'espaces en fonction des critères suivants: date de la demande, surface désirée, activité économique et services sollicités.
  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal