e-fira Girona
edició: 2008 - 2009 - 2010
  
Normes de participació
És requisit indispensable estar al corrent de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), corresponent al GRUP 65, l’expositor haurà d’acreditar-ho, presentant un certificat d’hisenda on consti l’epígraf d’alta d’IAE vigent.
  
Full de sol·licitud d'admissió
Fira de Girona resoldrà les sol·licituds d’admissió presentades mitjançant l’aplicació dels criteris següents: data de la sol·licitud, sector d’activitat, superfície desitjada i serveis sol·licitats.

  
  
© Fira de Girona Mapa de la web    |     Informació General     |     Avís Legal